Circulariteit

De eerste pijler van ons duurzaamheidsprogramma heeft betrekking op circulariteit.

We willen voorkomen dat grondstoffen en materialen verloren gaan als afval en we willen emissies minimaliseren. 

Veel van onze bestaande producten helpen klanten, eindgebruikers en andere mensen al om duurzamer te worden. Tegelijk verankeren we duurzaamheid verder in onze activiteiten en processen. Hiervoor hebben we een duurzaamheidsprogramma opgesteld, bestaande uit drie pijlers.


6 Clean water and sanitation

 

Verantwoord waterbeheer

Het eerste onderwerp is verantwoord waterbeheer, dat gekoppeld is aan SDG  "Schoon water en sanitair". Onze producten dragen daar natuurlijk al aan bij, en binnen onze eigen organisatie is dit ook een belangrijke doelstelling: "Per ton geproduceerd product, willen we in 2026 20% minder drinkwater gebruiken.” Dit zal geleidelijk en op verschillende manieren gebeuren. Zo zullen we de mogelijkheden onderzoeken om, naast drinkwater en grondwater, meer regenwater te gebruiken voor sanitaire- of koelingsdoeleinden.


13 Climate Action

 

Verkleinen van de CO2 voetafdruk

Het volgende onderwerp is de vermindering van de koolstofvoetafdruk, die verband houdt met de SDG "klimaatactie". Koolstofdioxide of CO2 speelt een cruciale rol bij de opwarming van de aarde. Wij zullen onze CO2-uitstoot in onze productieprocessen, met name in ons eigen vervoer en in ons totale energieverbruik, tegen 2030 met de helft verminderen per ton vervaardigd product. Daarom zullen wij bijvoorbeeld energie-efficiëntere machines aanschaffen en overschakelen op koolstofarm vervoer. Ook zullen wij tegen 2025 alleen nog elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gebruiken.


SDG 11 12

 

Materiaalefficiëntie

Het derde thema binnen de pijler circulaire economie is materiaalefficiëntie, dat verband houdt met de SDG's "Duurzame steden en gemeenschappen" en "Verantwoorde consumptie en productie". Wij werken eraan om het aandeel gerecycleerde materialen in onze producten te vergroten. Ons doel is het gebruik van recyclaten tegen 2025 met meer dan de helft te verhogen.  
 
Als je je richt op materiaalefficiëntie, moet je ook naar de verpakking kijken. Wij streven ernaar kartonnen verpakkingen en HDPE-sluitingen te gebruiken die volledig uit gerecycleerd materiaal bestaan. Er lopen initiatieven om dit doel tegen 2025 te bereiken.


SDG 11 12

 

Afvalbeheer

Het vierde en laatste thema binnen de pijler circulaire economie is afvalbeheer, dat onder dezelfde SDG's valt als materiaalefficiëntie. Tegen 2026 willen wij ons productiegerelateerd afval verminderen met 10% per ton vervaardigd product.


Meer weten?

Heb je vragen over ons duurzaamheidsprogramma of wil je meer weten? Laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.