Accessoires

Filter.png

Filter

Vuilcollector.png

Vuilcollector

Opzetranden.png

Opzetranden

Accessoires

Artikel

Omschrijving

80104690000

Stankscherm met filter tbv 10 liter kolk

80104640000

Stankscherm met filter tbv 17 liter kolk

80104510000

Stankscherm met filter tbv 30 liter kolk

80104590000

Stankscherm met filter tbv 50 liter kolk

81011980000

Stankscherm

81006580000

Vuilcollector tbv 17 liter kolk, zandvang 5 ltr

81001590000

Vuilcollector tbv 30 / 50  liter kolk, zandvang 8,6 ltr

80103400000

Opzetring enkel ø315 SDR34 h = 10 mm

80102520000

Opzetring enkel ø315 SDR34 h = 20 mm

80101140000

Opzetring enkel ø315 SDR34 h = 30 mm

80100530000

Opzetring enkel ø315 SDR34 h = 40 mm

80100540000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 50 mm

80100550000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 60 mm

80101630000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 70 mm

80101610000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 80 mm

80104570000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 100 mm

80103950000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 150 mm

80103970000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 200 mm

80103960000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 265 mm

80103990000

Opzetring dubbel ø315 SDR34 h = 300 mm

80101120000

Opzetring enkel ø300 h = 20 mm

80101130000

Opzetring enkel ø300 h = 40 mm

80101110000

Opzetring enkel ø300 h = 50 mm

80101580000

Opzetring dubbel ø300 h = 80 mm

81013010000

Opzetring dubbel ø300 h = 90 mm

80101530000

Opzetring dubbel ø300 h = 150 mm

81009910000

Opzetrand ø315 h = 90 mm

81009900000

Opzetrand ø250 h = 90 mm