V-flow®

V-flow.png

V-flow® is een uniek verticaal infiltratie system, topeasbaar voor nieuwe en bestaande rioleringssystemen voor gebruik in private, publieke of industriele gebieden. V-flow combineert de volgende functies: het opvangen, Bergen en infiltreren van regenwater. De kolk verzamelt het regenwater van de straat en de infiltratiebuis infiltreert het in de bodem.

V-flow® bestaat uit:

​​​Kolk met grote zandvang en voorziening die de infiltratiebuis beschermt tegen het vuil gietijzeren  afdekking

​​Infiltratie buis geplaatst direct onder de kolk. Deze bergt het water tijdelijk waar het in de bodem infiltreert

Geotextiel wat voorkomt dat er grond/zand in de infiltratiebuis komt.

V-flow 1.png