Adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat

A Tessenderlo Group nv (címe: Troonstraat 130 rue du Trône, 1050 Brüsszel, Belgium) és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen „Tessenderlo-csoport”) számára fontos az Ön személyes adatainak biztonsága és védelme, valamint az, hogy üzleti tevékenységünket a magánélet védelmére, az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezzük. Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és nyilatkozatunkat, amelyben részletesen leírjuk, hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött és/vagy az Ön által megadott személyes adatokat, (1) amikor állásra jelentkezik, (2) amikor a Tessenderlo-csoporttal üzleti kapcsolatot folytat, és/vagy (3) amikor ezt a weboldalt felkeresi.

I. Állásra jelentkezők

Ide kattintva további információkat tudhat meg arról, hogy a Tessenderlo-csoport hogyan dolgozza fel az állásra jelentkezők személyes adatait.

II. Üzleti kapcsolatok

Ide kattintva további információkat tudhat meg arról, hogy a Tessenderlo-csoport hogyan dolgozza fel a (lehetséges) vevőinek, beszállítóinak, alvállalkozóinak stb. személyes adatait.

III. Weboldal látogatói

Ide kattintva további információkat tudhat meg arról, hogy a Tessenderlo-csoport hogyan dolgozza fel a személyes adatait, amikor felkeresi a weboldalunkat.

IV. Általános

A Tessenderlo Group minden ésszerű technikai és szervezeti biztonsági intézkedést fenntart annak érdekében, hogy személyes adatait mindenféle elvesztéstől, beavatkozástól, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől megóvja. A Tessenderlo Group ezen felül ésszerű intézkedéseket és eljárásokat tart fenn annak érdekében is, hogy az ilyen adatok megfeleljenek a rendeltetésszerű céljaiknak, valamint pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A hatályos adatvédelmi törvények, különösen a 2016. április 27-én kelt 2016/679 általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) (amennyiben alkalmazandó) értelmében Ön bármikor jogosult kapcsolatba lépni a Tessenderlo-csoporttal az alábbiakkal kapcsolatban:

  • személyes adataihoz való hozzáférés, azok kijavítása vagy törlése;
  • személyes adatainak feldolgozása és továbbításával kapcsolatos korlátozás vagy tiltakozás; vagy
  • hozzájárulásának visszavonása (ha azt megadta korábban), amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ezenkívül panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatóságnál is, ha úgy érzi, hogy a Tessenderlo-csoport nem az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járt el.

Ha további információt szeretne kapni a Tessenderlo-csoport Adatvédelmi szabályzatáról és nyilatkozatáról, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: privacy@tessenderlo.com

Ha a weboldalról szeretne további információkat, lépjen kapcsolatba a webmesterrel: groupcommunication@tessenderlo.com vagy írjon a Tessenderlo-csoportnak az alábbi címre: Tessenderlo Group - FAO Group Communication- Troonstraat 130 rue du Trône - 1050 Brussels - Belgium.

Az Adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat rendelkezései időről időre átdolgozáson eshetnek át.