Jogi nyilatkozat

Az oldal megnyitásával vállalja, hogy elfogadja az alábbi jogi nyilatkozatot.

A Vállalat

Ez a Tessenderlo Group NV (a továbbiakban: Tessenderlo-csoport) honlapja, amely a belga jog szerint, a brüsszeli cégjegyzékbe (RLP Brussels) bejegyzett, BE 0 412 101 728 adószámmal rendelkező, 1050 Brüsszel, Troonstraat 130. szám alatti székhelyű és igazgatási központtal rendelkező vállalat.

Szerzői jog és az adatbázis előállítói jogai

Ez a weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, valamint olyan adatbázist tartalmaz, amelyen a Tessenderlo-csoport vagy annak leányvállalatai rendelkeznek a szerzői jogokkal és előállítói jogokkal. Az oldal minden szövege, megjelenése, rajza, fotója, filmje, grafikája és egyéb eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A Tessenderlo Group előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos e weboldal bármely részének vagy egészének bármilyen formában vagy bármilyen eszközzel, elektronikus, mechanikus vagy más módon történő másolása, átdolgozása, módosítása, lefordítása, átrendezése, nyilvánosságra hozatala, kihelyezése vagy bármilyen más módon történő felhasználása.

Védjegyek és márkanevek

A Tessenderlo Group vagy leányvállalatainak minden elnevezése, logója és egyéb jelölése törvény által védett védjegy és/vagy kereskedelmi név. A Tessenderlo-csoport szigorúan megtiltja ezeknek vagy hasonló jeleknek a használatát, kivéve, ha erre a Tessenderlo-csoport előzetesen írásban engedélyt ad (az ilyen irányú kérésekkel az alábbi elérhetőséghez kell fordulni: groupcommunication@tessenderlo.com).

Tartalomért vállalt felelősség

Ez az oldal abból a célból készült, hogy általános és háttérinformációkat nyújtson a Tessenderlo Groupról, leányvállalatairól és azok tevékenységéről. Bár a Tessenderlo Group minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos, teljes és naprakész információkat kínáljon, ezt az oldalt, többek között beleértve a rajta keresztül elérhetővé tett tartalmakat, anyagokat, információkat és szoftvereket, a felhasználó számára a jelen állapotában kínáljuk, bármiféle kifejezett vagy beleértett garancia vagy szavatosság nélkül. Az oldalt a felhasználó a saját felelősségére nyithatja meg vagy használhatja. A Tessenderlo-csoport nem vállal felelősséget semmiféle olyan kárért, többek között ideértve a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményes és különleges károkat, amelyeket állítólagosan az oldal megnyitása és/vagy annak használata, vagy bármely konkrét információ hiánya okozott. Hacsak kifejezetten másképp nincs feltüntetve, a weboldalon belül semmi sem képezi a Tessenderlo Group értékesítési feltételeinek részét. A Tessenderlo-csoport saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja és/vagy megszüntetheti az oldal bármelyik részének működését, és nem vállal felelősséget az oldal frissítéséért. A Tessenderlo-csoport nem vállal felelősséget azon harmadik felek webhelyeinek tartalmáért vagy létezéséért, amelyekre hiperhivatkozások mutatnak. Ezeket a hivatkozásokat a felhasználó saját felelősségére nyithatja meg.

Vonatkozó jogszabályok

A jelen oldallal vagy annak használatával kapcsolatos bármely követelés vagy per esetén a belga jog az irányadó és a belga jogszabályok szerint kell eljárni.